ΚΕΙΜΕΝΑ

 

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα για τον ζαπατισμό δεν βρίσκονται στις σκέψεις και τη θεωρητική μας ανάλυση, αλλά στην πρακτική μας.

Ενημερωτική Μπροσούρα της Εκδήλωσης στις 14 3 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Posted by at 12:00 am